Ele­menty wewnętrzne
Mała tabliczka przed salą kon­fe­ren­cyjną „Edi­son” - seria „Naukowcy” – wzór

Ele­menty wewnętrzne
Mała tabliczka przed salą kon­fe­ren­cyjną „Edi­son” - seria „Naukowcy” - wzór

Ele­menty wewnętrzne
Mała tabliczka przed salą kon­fe­ren­cyjną „Edi­son” - seria „Naukowcy” - wzór

Ele­menty wewnętrzne
Ele­ganc­kie piktogramy

Ele­menty wewnętrzne
Ele­ganc­kie piktogramy

Ele­menty wewnętrzne
Pik­to­gram – prysznic

Ele­menty wewnętrzne
Pik­to­gram – prysznic

Ele­menty wewnętrzne
Pik­to­gram – prysznic

Ele­menty wewnętrzne
Pik­to­gram – prysznic

Ele­menty wewnętrzne
Modu­łowa tablica zbior­cza najem­ców w hallu – w biu­rowcu w Mediolanie

Ele­menty wewnętrzne
Modu­łowa tablica zbior­cza najem­ców w hallu – w biu­rowcu w Mediolanie

Ele­menty wewnętrzne
Modu­łowa tablica zbior­cza najem­ców w hallu – w biu­rowcu w Mediolanie

Ele­menty wewnętrzne
Mała tabliczka ozna­cza­jąca salę kon­fe­ren­cyjną „Con­stel­la­tion” - seria „Okręty” - w biu­rowcu w Mediolanie

Ele­menty wewnętrzne
Mała tabliczka ozna­cza­jąca salę kon­fe­ren­cyjną „May­flo­wer” - seria „Okręty” - w biu­rowcu w Mediolanie